Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR

Een snel veranderende wereld dwingt ons om op een doordachte manier met ruimte om te gaan. Via ontwerpend onderzoek wil de Studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 (MKL 2100) langetermijnbouwstenen  ontwikkelen voor een duurzame kustregio.  De studie blikt vooruit op de kustzone in 2100 vanuit een grensoverschrijdend perspectief. De onderzoeksresultaten van de studie worden meegenomen in het traject Vlaamse Baaien en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De studie kan ook aan de basis liggen van nieuw op te starten pilootprojecten. 
Dit is een initiatief van Labo Ruimte (Ruimte Vlaanderen en Team Vlaamse Bouwmeester) en Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Agentschap Martieme Dienstverlening en Kust, in partnerschap met de provincie West-Vlaanderen. 

Nieuwsflits

RESULTATEN STAP 3 BESCHIKBAAR

In stap 3 van “Metropolitaan Kustlandschap 2100” werd de methode van exploratief ontwerpend onderzoek ingezet. Het doel van deze stap in het onderzoeksproces was om mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de kustzone te verbeelden en te verkennen. Hiervoor werden vier uiteenlopende toekomstbeelden uitgewerkt met een tijdsperspectief tot 2100 in een discussierapport. De studie maakt daarin geen keuzes, maar reikt argumenten aan om het gesprek aan te gaan.

Meer info over de eerste, tweede en derde stap vindt u hier.

 

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST

De stakeholdersworkshop ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’, die zou plaatsvinden op 9 juni 2015, wordt voorlopig uitgesteld. In plaats hiervan starten we een overlegproces om het draagvlak voor een positief langetermijntraject aan de kust te verbreden.

We houden u op de hoogte.

kernteam MKL2100

.