Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR

Het doel van de studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 is om via ontwerpend onderzoek lange termijnbouwstenen te ontwikkelen voor de kustzone.

Het ‘kustlandschap’ duidt op een samenhangend landschappelijk geheel van de zeeruimte en het kustterritorium, waarbij concreet gewerkt wordt op de kustzone met de voorzee, de kuststrook en kustpolders. Het ‘metropolitane’ duidt er onder meer op dat de studie een toegevoegde waarde wil bieden. In een metropolitaan kustlandschap functioneren de verschillende ruimtelijke entiteiten zoals haven, wegen, stranden en woningen op een complementaire en evenwaardige manier en zijn ze met elkaar verbonden in een productieve interactie. Door de tijdshorizon op 2100 in te stellen, wordt een projectieve langetermijnbenadering vooropgesteld rekening houdend met de klimaatsverandering.

De verworven inzichten zijn dienstig voor de onderzoekstrajecten die lopen voor het project Vlaamse Baaien van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW), voor de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van Ruimte Vlaanderen (RV) en voor het detecteren van potentiële Pilootprojecten in het kader van de activiteiten van het Team Vlaamse Bouwmeester (TVB).