Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR
Samenwerking LABO Ruimte & MOW

De studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 kadert in het traject LABO Ruimte. LABO Ruimte is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Ruimte Vlaanderen. Afhankelijk van de specificiteit van de onderzoeksprojecten wordt deze samenwerking strategisch uitgebreid met experts, relevante organisaties uit het veld en  betrokken en geëngageerde administraties. De ambitie van LABO Ruimte is voorzien in ‘vrije onderzoeksruimte’ waarbinnen beleidsvoorbereidende thema’s met een ruimtelijke impact kunnen opgestart en getest worden in een perspectief van duurzame territoriale cohesie. LABO Ruimte gebruikt hiervoor de techniek van ‘ontwerpend onderzoek’, om zo te kunnen voorzien in een zuurstofrijk complement voor  Ruimte Vlaanderen. LABO Ruimte ondersteunt de transitie van een reactieve ruimtelijke ordening naar een proactieve ruimtelijke ontwikkeling. Door zijn relatieve onafhankelijkheid is LABO Ruimte een krachtig instrument dat toelaat snel in te zetten  op ruimtelijk urgente thema’s. Vanuit die benadering wordt Vlaanderen beschouwd  als een prospectieve regio binnen het globale kader van de Deltametropool.