Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR

Dit onderzoekstraject is een samenwerking tussen Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

De provincie West-Vlaanderen ondersteunt de stakeholdersparticipatie in dit onderzoekstraject, vanuit de gebiedswerking Kust.