Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR

Het traject Metropolitaan Kustlandschap onderscheidt meerder stappen.

Stap 1 (van 9/2012 tot 2/2013) was een vooronderzoek met een verkennende en methodologische analyse. Vervolgens werden de ontwerpopgaves in Stap 2 geformuleerd en verbeeld (3/2013-6/2013). Een brede Stakeholdersworkshop (11/2013) werd gehouden met wetenschappers en ambtenaren van diverse betrokken beleidsvelden en -niveaus. De ontwerpopgaven en de resultaten van de brede Stakeholdersworkshop werden in Stap 3 exploratief ontwerpend onderzoek (03/2014-12/2014) door een ontwerpteam vertaald naar 4 divergerende toekomsten in een discussierapport. In Stap 4 (12/2014-10/2015) zal overlegd worden met de kust-en poldergemeentes over de potenties voor een samenwerkings- en visietraject. De potentieel  lange termijnbouwstenen worden samen gedecteerd uit voorgaande stappen en er wordt onderzocht hoe deze kunnen worden geïmplementeerd, onder andere door de betrokken beleidsdomeinen TVB, Ruimte Vlaanderen, Departement MOW en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en andere beleidsdomeinen. In Stap 5 (10/2015-...) zal een gebiedsgericht programma voor een geïntergreerde visie en acties samen ontwikkeld worden.

In de stuurgroep worden de experten Joost Schrijnen, André Loeckx, Patrick Meire en Luc Van Damme betrokken. Joost Schrijnen is een expert regionale ontwikkeling en was o.a. programmadirecteur voor de Zuidwestelijke Delta. André Loeckx is bijzonder Emeritus KULeuven en juryvoorzitter van de stadsvernieuwingsprojecten van de Vlaamse Gemeenschap. Patrick Meire is hoofd van de “Ecosystem Management Research Group” van de Universiteit Antwerpen en Luc Vandamme is ir. kustexpert en voormalig projectleider Vlaamse Baaien voor MOW Vlaamse Overheid en pas sinds stap 2 toegetreden als stuurgroeplid.

De bijhorende rapporten vindt u onder de link ‘documenten’.