Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR

Stap 1 (van 9/2012 tot 2/2013) was een vooronderzoek met een verkennende en methodologische analyse. Deze analyse bevatte een geschiedkundig luik, een luik over de huidige functies en het functioneren van de kust, een benchmark naar internationale referentieprojecten en een formulering van potenties, knelpunten en uitdagingen.

Deze Stap werd uitgevoerd door het stedenbouwkundig bureau BUUR en het kennisinstituut uit Wageningen ALTERRA.

De bijhorende rapporten vindt u onder de rubriek 'Documenten'