Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR

In Stap 2 werden de ontwerpopgaves geformuleerd en verbeeld (3/2013-6/2013). In deze ontwerpagenda werden oplossingsrichtingen geformuleerd en gestructureerd in een aantal ontwerpopgaven. De opgaven werden als volgt gestructureerd:
Een basislaag wordt gevormd door het ‘voorwaarden scheppend landschap’. Daar worden drie thematische landschappen aan gekoppeld: verblijfslandschap, mobiliteitslandschap en productief landschap. Daarbovenop wordt een metropolitane ambitie voorop gesteld, die zoekt naar toegevoegde waarde, synergiën.

Een brede stakeholdersworkshop werd gehouden  (11/2013 te Oostende) met wetenschappers en ambtenaren van diverse betrokken beleidsvelden en -niveaus om de opgaves aan te vullen en mogelijke denkpiste te exploreren.

Stap 2, de opmaak van een ontwerpagenda, werd gegund aan het landschapsbureau H+N+S in samenwerking met het waterbouwkundig kennisinstituut Deltares, aangevuld met de expertise van Atelier 1:1. De brede stakeholdersworkshop werd begeleid door Trizome.

In Stap 2 werd de stuurgroep aangevuld met Luc van Damme, die voorheen projectleider was van het project Vlaamse Baaien bij MOW en mede aan de wieg stond van het traject Metropolitaan Kustlandschap 2100.

De link naar het rapport staat op subpagina 'documenten'.