Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR
Gedurende Stap 3 (exploratief ontwerpend onderzoek) worden 2 werkateliers georganiseerd door het consortium Atelier Visionaire Kust. Hiervoor wordt een beperkte deelgroep van de grote groep stakeholders bevraagd  omtrent specifieke thema's. U vindt het samenvattend rapport hier in deelrapport 3.