Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR

De trajecten van Stap 1 en Stap 2 van ‘Metropolitaan Kustlandschap’ werden vrij gesloten gehouden. Alvorens Stap 3 op te starten, hebben we een brede stakeholdersworkshop (met betrokken overheden en wetenschappers en het middenveld) gehouden om hen te informeren en actief te betrekken. Tevens verzamelden we hun meningen in essays. U vindt de presentaties en samenvatting van de resultaten bij documenten.
In juni 2015 organiseren we opnieuw een brede stakeholdersworkshop met de betrokken overheden incl.het bestuurlijk niveau, wetenschappers en het middenveld.