Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR
BREDE WORKSHOP 14 november 2013
 Doel:
Stap 1 en Stap 2 van ‘Metropolitaan Kustlandschap’ werden vrij gesloten gehouden. Vooraleer we Stap 3 opstarten -onder trekkersschap van Ruimte Vlaanderen en in partnerschap met TVB, MOW, MDK en het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer- willen we de betrokken overheden en wetenschappers en het middenveld informeren en actief betrekken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de workshop en (vrijblijvend) hun input neerschrijven in een essay. Klik door naar de rubriek 'workshop 1: 14 nov 2013' om uw essay te uploaden. De essays zullen gebundeld ter beschikking gesteld worden op deze webpagina en kunnen inspiratie bieden aan de ontwerpers.

Programma workshop :