Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR
BREDE STAKEHOLDERSBIJEENKOMST

De stakeholdersworkshop ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’, die zou plaatsvinden op 9 juni 2015, wordt voorlopig uitgesteld. In plaats hiervan starten we een overlegproces om het draagvlak voor een positief langetermijntraject aan de kust te verbreden.

We houden u op de hoogte.

kernteam MKL2100